To find the path to long life and health, Dan Buettner and team study the world's "Blue Zones," communities whose elders live with vim and vigor to record-setting age. 
 

Hoe word je gezond oud? Blue Zones - Jaap Seidell 

 

The climate case 

Doet de Nederlandse overheid alles wat in haar vermogen ligt om opwarming van de aarde tegen te gaan? 900 klagers en milieuorganisatie Urgenda vonden van niet en spanden een rechtszaak aan.

De klimaatzaak